Primera Botiga de Doughnuts Vegans a Barcelona

Política de privacitat

En compliment de la Normativa Europea (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, BUNGNUTS informa:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

BUNGNUTS és el nom comercial de MARINA SOPENA RIVERA amb NIF 39427504F, que és la Responsable del Tractament. Quan vostè sol·licita un dels nostres serveis o informació, BUNGNUTS només requereix la informació essencial per poder proporcionar la resposta a la seva sol·licitud.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Totes les dades proporcionades són revisades i examinats minuciosament per evitar l’ús fraudulent de dades personals.

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza BUNGNUTS i que estan accessibles al registre d’activitats de tractament.

3. CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Comptem amb la col·laboració de tercers, proveïdors de serveis, que poden tenir accés a les dades personals com a conseqüència de l’execució dels serveis contractats.

En qualsevol cas, seguim uns criteris estrictes de selecció dels tercers esmentats per tal de donar compliment a les seves obligacions en protecció de dades i signa amb ells el corresponent conveni de protecció de dades, on aquests tercers s’obliguen a complir les seves obligacions en protecció de dades, i en concret, a complir les mesures jurídiques, tècniques i organitzatives, al tractament de les dades personals per a les finalitats pactades, i la prohibició de tractar aquestes dades personals per a altres finalitats o cessió a tercers.

A més, en les ocasions que sigui necessària per alguna obligació legal, les autoritats i/o els tribunals de justícia en compliment d’un requeriment formal segons la legislació vigent.

Podeu consultar més informació sobre la cessió de dades a tercers al vostre Registre d’Activitats, apartat “Categoria de Destinataris”.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades mentre hi hagi una relació comercial, contractual o professional amb l’usuari i posteriorment durant els anys necessaris per complir les obligacions legals corresponents en cada cas.

Podeu consultar més informació sobre la conservació de dades específiques al vostre Registre d’Activitats, a l’apartat de cada activitat “Termini de Supressió”.

5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El uso de sus datos en las condiciones anteriormente descritas está permitido por la normativa de protección de datos europea y española de conformidad con las siguientes bases jurídicas:

L’ús de les seves dades en les condicions anteriorment descrites està permès per la normativa de protecció de dades europea i espanyola de conformitat amb les bases jurídiques següents:

– El tractament de les vostres dades és necessari per a la gestió i manteniment d’un contracte subscrit amb vostè

– El tractament de les vostres dades és necessari per complir les nostres obligacions legals

Podeu consultar més informació sobre la legitimació per al tractament de categories especials de dades personals (art. 9 RGPD) al vostre Registre d’Activitats, apartat “Legitimació del tractament”.

6. TRACTAMENT DE LES IMATGES

El tractament de les imatges s’efectua amb un respecte seriós envers la persona, de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, ia la pròpia imatge, eliminant qualsevol captació o filmació que pogués atemptar aquests drets fonamentals, i no són les imatges utilitzades per a altres fins diferents dels expressats.

Amb relació a això, BUNGNUTS tractarà les imatges amb la finalitat descrita anteriorment, incloent-se en sistemes de tractament propis de l’Empresa i complint amb les mesures de seguretat, tècnica i organitzativa, de conformitat al Nou Reglament general de protecció de Dades (UE) 2016/679.

7. XARXES SOCIALS

BUNGNUTS, pot tenir presència a diferents mitjans o xarxes socials sent la finalitat del tractament de dades personals les establertes dins de les condicions afectes al servei. En cas que el registre a determinats serveis s’efectuarà mitjançant dades personals associades a un compte d’usuari, s’informa que compartirà determinada informació continguda al vostre compte. BUNGNUTS recorda que ha de conèixer les polítiques de privadesa dels mitjans o xarxes socials en què estigui registrat per evitar compartir informació no desitjada.

7. COOKIES

Tota la informació rellevant sobre l’ús de cookies està recollida a la nostra Política de Cookies

8. TRANSPARÈNCIA

Totes les dades facilitades per vostè, són utilitzades per proporcionar-li el major nivell de servei, igualment l’objectiu de qualsevol anàlisi de dades és la millora dels nostres serveis, productes o informació mantenint el nostre compromís de compliment amb la legislació vigent sobre protecció de dades.

9. DRET DELS INTERESSATS

Qualsevol interessat té el dret a:

• Dret d´informació

Tens dret a ser informat de forma clara ABANS que les teves dades siguin recollides sobre quines dades teves estan sent tractades, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si les comunicaran o les han comunicat a algú

• Dret d’accés

Per conèixer quines dades teves estan sent tractades, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si les comunicaran o les han comunicat a algú

• Dret de rectificació

Per modificar aquelles dades teves inexactes o incomplets

• Dret de cancel·lació

Per cancel·lar les teves dades inadequades o excessives

• Dret d’oposició

Per evitar que es tractin les teves dades o que deixin de tractar-se encara que només en els supòsits que estableix la llei

• Dret de limitació del tractament

Per sol·licitar que se suspengui el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei

• Dret a la portabilitat de les dades

Per poder rebre les dades facilitades en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder transmetre-les a un altre responsable

• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades

Per tal que no es prengui una decisió sobre tu que produeixi efectes jurídics o t’afecti basada només en el tractament de les dades.

Si voleu exercir qualsevol d’aquests drets, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres a:

BUNGNUTS i al seu establiment en domicili a carrer de Santa Eugènia, 16, 08012 Barcelona (Espanya) oa través de la nostra adreça de correu electrònic: info@bungnuts.com sempre adjuntant o lliurant fotocòpia del DNI de la persona que exercita la petició.

10. AUTORITAT DE CONTROL

Si voleu plantejar una reclamació en relació al tractament de les vostres dades per part de BUNGNUTS us informem que podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web, així com les relacions que es puguin derivar estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que es pugui suscitar entre l’usuari i BUNGNUTS per l’ús d’aquest lloc web, se n’acorda la submissió als Jutjats i Tribunals de Barcelona Ciutat, Espanya.

0
0
El teu carro
Carro buitEl teu carro és buitVeure botiga
Productes que us poden agradar