Primera Botiga de Doughnuts Vegans a Barcelona

Política de devolucions

Dret de desistiment

D’acord amb l’article 103 de la Llei general de consumidors i usuaris, vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Tot i això, la totalitat dels productes oferts a la Pàgina Web https://bungnuts.com/ queden sota l’excepció que determina el mateix article al seu incís c) El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa l’incís d) Subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament. Per tant, BUNGNUTS no fa devolucions, ni reemborsaments en productes que han estat lliurats i manipulats pel client.

0
0
El teu carro
Carro buitEl teu carro és buitVeure botiga
Productes que us poden agradar